Bakgrundsbild
Ekonomiprogram.biz
Meny
Varukorg
0
Ekonomiprogram.biz

Ekonomiprogram och ekonomisystem

Vi hjälper dig att välja ekonomiprogram för hela ditt företags administration. Här hittar du ekonomisystem för bokföring, orderhantering, lagerhantering, fakturering, löneadministration, bokslut, årsredovisning, deklaration, säljstöd, e-handel, kundreskontra och din leverantörsreskontra m.m.

Ekonomisystem är ett vitt begrepp och det ingår många olika typer av program i benämningen ekonomisystem. Vissa ekonomisystem innehåller bara bokföring, andra kan innehålla bokföring, fakturering, inköp, lager och kanske till och med lönehantering och säljstöd. Ekonomisystem kan, som tur är, kommunicera med varandra med hjälp av SIE-filer som är standardiserade filer för import och export av bokföringsdata. SIE-gruppen är den organisation som har utvecklat dokumentationen för SIE-filer och skapat ett enhetligt format för import och export av bokföringsdata.

När man skall välja ett ekonomiprogram för sin verksamhet så är det viktigt att man är klar över vilka krav man har på systemet, man kan upprätta en kravspecifikation för att bli på det klara med vilka funktioner som ekonomisystemet måste kunna utföra.
< >
+
Inspiration
Affärssystem (ERP)
Affärssystem (ERP)
Här listas affärssystem, dessa ekonomisystem benämns ofta med den engelska förkortningen ERP (Enterprise Resource Planning). Affärssystem är kompletta ekonomiprogram som innehåller alla funktioner som krävs för att sköta administrationen på ett företag. ERP-program är oftast modulbaserade och det här innebär att man kan bygga ihop sitt affärssystem med de moduler som man anser sig behöva på företaget.

Alla moduler i ett affärssystem är normalt sömlöst integrerade med varandra och det här ...
Bokföringsprogram
Bokföringsprogram
Här listas bokföringsprogram för administration av försäljning, administration av inköp och bokföring. Dessa program är redovisningsprogram som i sin simplaste form används till att budgetera, löpande bokföra verifikationer, redovisa mervärdesskatt och göra bokslut.

Ett bokföringsprogram kan innehålla mycket fler funktioner än bara bokföring, det kan innehålla funktioner for offerter, ordrar, fakturering, påminnelsehantering, inköpsordrar, leverantörsfakturor och lagerhantering med mera. Dessa ...
Bokningsprogram
Bokningsprogram
Här listas bokningsprogram för er resursplanering. Bokningsprogram är ekonomisystem som används för att hantera bokningar av resurser, exempelvis bokningar av lokaler, rum, klippningar, bilreparationer och rådgivning.

Med hjälp av ett bokningssystem får du kontroll över lediga resurser och kan tilldela lediga resurser till de projekt och personer som efterfrågar dessa. Ett bokningsprogram ger dig kontroll över hur dina resurser används och hjälper dig att ta betalt för utnyttjade resurser.
Bokslutsprogram
Bokslutsprogram
Här listas bokslutsprogram för ert bokslut och er årsredovisning. Bokslutsprogram används för att upprätta en årsredovisning utifrån årets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder enligt den gjorda bokföringen för året.

Ett bokslutsprogram hjälper dig att upprätta en årsredovisning för ditt företag. En årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal och tilläggsupplysningar. I ett bokslutsprogram kan du normalt läsa in årets ...
CRM-program
CRM-program
Här listas CRM-program för ert säljstöd. Säljstödsprogram benämns ofta med den engelska förkortningen CRM (Customer Relationship Management). CRM-program är ekonomiprogram som används av säljare för att hantera kontakter med befintliga och nya kunder.

Ett säljstödsprogram innebär att säljare kan få påminnelser om vilka kontakter som skall tas under dagen och vilka andra planerade aktiviteter som skall göras. I ett CRM-program är det normalt möjligt att hantera offerter, avtal och projekt.
E-handel, e-butik
E-handel, e-butik
Här listas program för e-handel, dessa system används för presentera och sälja produkter via internet. En e-butik gör det möjligt för ett företag att presentera sina produkter på Internet och att därigenom nå en stor population av möjliga kunder.

Ett program för e-handel gör det möjligt för kunder att köpa företagets produkter direkt via Internet och ett sådant här program kan även hantera kundernas beställningar. Det är vanligt att det finns kopplingar mellan en e-butik och olika ...
Faktureringsprogram
Faktureringsprogram
Här listas faktureringsprogram för din fakturering, dessa program ger dig möjlighet att skapa fakturor i sin simplaste form. Ett faktureringsprogram kan dock innehålla många fler funktioner än bara fakturering såsom offerter, ordrar, inbetalningar, påminnelsehantering och kanske till och med bokföring.

Program för faktuering innehåller oftast ett kundregister och ett produktregister. Ett fakturaprogram skall hjälpa dig att hålla koll på obetalda fakturor, skicka betalningspåminnelser och ...
Kassaprogram
Kassaprogram
Här listas kassaprogram för att hantera kontantförsäljning i butik. Ett kassasystem används för att registrera och hantera kontantförsäljning, för att få försäljningsstatistik, för att hantera återköp och presentkort med mera. Ett kassaprogram är ett försystem till bokföringsprogrammet och det går normalt att exportera en SIE-fil från kassasystemet som kan läsas in av bokföringsprogrammet.

Ett kassasystem behöver kompletteras med hårdvara såsom kassalåda, kontrollbox, kvittoskrivare, ...
Koncernredovisning
Koncernredovisning
Här listas koncernredovisningsprogram för koncernredovisning i en koncern. Koncernredovisningsprogram är ekonomiprogram som hjälper dig att upprätta en koncernredovisning för alla i koncernen ingående företag.

Respektive företags årsredovisning/bokföring kan läsas in i programmet via SIE-filer och man får hjälp med förvärsanalys vid företagsförvärv och med elimineringar mot eget kapital med mera.
Löneprogram
Löneprogram
Här listas löneprogram för din löneadministration och personaladministration. Löneprogram används för löneberedning, utbetalning av lön, semesterhantering, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter med mera.

Ett löneprogram innehåller normalt ett anställningsregister och ett löneartsregister. I ett anställningsregister finns alla anställda registerade med personuppgifter, addressuppgifter, anställningsform, lönenivå och semstervillkor med mera. Ett löneartsregister innehåller olika ...
<<
Sida 1 av 2