Koncernredovisningsprogram

Här listas koncernredovisningsprogram för koncernredovisning i en koncern. Koncernredovisningsprogram är ekonomiprogram som hjälper dig att upprätta en koncernredovisning för alla i koncernen ingående företag. Respektive företags årsredovisning/bokföring kan läsas in i programmet via SIE-filer och man får hjälp med förvärsanalys vid företagsförvärv och med elimineringar mot eget kapital med mera.

  • PromikBook

    Oavsett om du är en små- eller storföretagare så är PromikBook det rätta valet för dig. Anpassa systemet till de funktioner som du behöver. Fakturera med PromikBookPromikBook är ett gratis faktureringsprogram online. I…

  • Visma Koncern

    Visma Koncern är det perfekta hjälpmedlet för dig som upprättar koncernredovisning. Med inbyggd bokföringskontroll och tydlig koncernstruktur i programmet kan du lita på att alla rapporter blir korrekta. Programmet passar lika bra för…

  • AARO Koncernredovisning

    Ända sedan starten har vår vision varit att ständigt förenkla och effektivisera våra kunders koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. För att göra detta levererar vi ett system som är enklare, snabbare och mer…