Affärssystem (ERP)

Här listas affärssystem, dessa ekonomisystem benämns ofta med den engelska förkortningen ERP (Enterprise Resource Planning). Affärssystem är kompletta ekonomiprogram som innehåller alla funktioner som krävs för att sköta administrationen på ett företag. ERP-program är oftast modulbaserade och det här innebär att man kan bygga ihop sitt affärssystem med de moduler som man anser sig behöva på företaget. Alla moduler i ett affärssystem är normalt sömlöst integrerade med varandra och det här innebär att man slipper skapa en massa kopplingar mellan olika delsystem. Exempel på moduler i ett affärssystem är personaladministration (HRM), tillverkning (MRP), säljstöd (CRM), projekthantering (PM), finans/bokföring (FM) och logistik (SCM).

  • MONITOR ERP SYSTEM

    MONITOR är det kompletta affärssystemet – med integrerat beslutsstöd – och består av olika moduler som täcker alla aktiviteter i ett tillverkande företag. MONITOR ger dig kontroll över hela din verksamhet. TillverkningDetta är…

  • Jeeves ERP

    Kärnan i affärssystemet Jeeves består av sju olika applikationsområden, som stärks upp med kraftfull funktionalitet för flerbolag och koncerner. Därtill kan ERP-lösningen enkelt utökas med smart tilläggsfunktionalitet och olika integrationer. Varje applikationsområde innehåller rik och djupgående funktionalitet:…

  • IFS Applications

    IFS Applications är ett ERP-system som omfattar ekonomi, mänskliga resurser, kvalitetsstyrning, dokumenthantering, kundvård (CRM), Business Intelligence, hållbarhetsstyrning och andra kärnfunktioner för att underlätta en fullständig livscykelhantering av produkter, tillgångar, kunder, projekt med mera.…