Revisionsprogram

Här listas revisionsprogram för revision av årsredovisningar. Revisionsprogram är ekonomiprogram som ger revisorn stöd i revisionsarbetet, dessa program ger stöd för revisionsplanering, riskbedömningar, dokumentering och rapportering. Ett revisionprogram skall hjälpa revisorn att hålla en hög kvalitet på sin revision genom att vara ett stöd för riskbedömningar och dokumentation enligt gällande revisionsstandarder.

  • Visma Revision

    Visma Revision är ett revisionsprogram som ger dig stöd genom hela revisionsarbetet, från riskbedömning till rapportering. Programmet används tillsammans med Visma Advisor för att strukturera dina uppdrag. Visma Revision är speciellt framtaget i…

  • Hogia Audit – revision

    Hogia Audit följer ISA/APTA-metodiken och är framtaget i samarbete med representanter från revisionsbranschen. Programmet har en genomtänkt arbetsgång så att du inte missar något moment i revisionen, vilket kvalitetssäkrar ditt arbete. Genom vårt…