Bokföringsprogram

BL Bokföring

0
(0)

Med BL Bokföring jobbar du i ett av marknadens bästa bokföringsprogram. Programmet har de nöjdaste användarna när det gäller både funktion, användarvänlighet och support.

BL Bokföring är ett installerat program som finns i två varianter – en variant där du lagrar bokföringen lokalt och en där du lagrar bokföringen i molnet och kan jobba med den via internet.

Molndatabas
Med BL Bokföring i molnet sparar du dina företagsuppgifter i en databas på internet. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad.

Flera samtidiga användare
Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara två personer som jobbar med bokföringen på samma företag men sitter på olika platser eller en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet.

Säker datalagring
All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma.

Automatisk säkerhetskopiering
Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt var fjärde timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden.

Kontoplaner och branschkontoplaner
I programmet finns BAS-kontoplanerna och ett antal olika branschkontoplaner, bland annat för lantbruk och byggbranschen.

Kontoplaner på engelska
Du kan importera en kontoplan på engelska samt bokföringsrapporter på engelska i ditt företag.

Löpande bokföring
Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. Om du vill kan du jobba med enbart tangentbordet när du registrerar verifikationer. Till din hjälp har du också en intelligent funktion för sökning av konton som gör att du snabbt hittar rätt. Du kan söka efter tidigare verifikationer och på ett enkelt sätt göra ändringar när du upptäckt något som är fel. På skärmen ser du hela tiden kontosaldo, differens och aktuell vinst eller förlust.

Automatkontering
Genom att lägga upp automatkonteringar sparar du mycket tid om du har ofta återkommande transaktioner som exempelvis hyra, semesterskuld och socialavgifter på lön. I programmet finns bland annat månadsbaserad och transaktionsbaserad automatkontering. Även automat­konteringar på automatkonteringar ­hanteras.

Konteringsguider
Färdiga automatkonteringar för många ­vanliga affärshändelser.

Periodisering
När du registrerar verifikationer kan du på ett enkelt sätt periodisera utgifter och inkomster. Du anger hur många perioder du vill dela upp utgiften eller inkomsten på och när du vill att den första periodiseringen ska göras.

Rapporter
I programmet finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, moms­rapport, balans­rapport, olika resultat­rapporter, balansräkning och resultaträkning. Innan du skriver ut en rapport kan du välja att förhandsgranska den på skärmen. Du kan också exportera rapporter till Excel.

Avstämning mot kontoutdrag Du kan importera ett nedladdat kontoutdrag från banken eller skattekontot och använda detta för att stämma av mot bokföringen.

Moms
I momsrapporten ser du hur momsen är bokförd och upptäcker eventuellt felbokad moms. Du ser också hur du ska bokföra omföring av moms. Om du vill kan programmet bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av den särskilda momstransaktionskontrollen kan du snabbt se vilka veri­fikationer som har felaktigt bokförd moms.

Förenklat årsbokslut
För enskilda firmor finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Stöd för detta finns i form av en kontoplan för förenklat årsbokslut och deklarationsblanketten NE och SKV 2150.

Skattedeklarationen
Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i skatte­deklarationen. Du kan även registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Om du har löneprogrammet hämtas även dessa siffror automatiskt till skattedek­la­ra­tionen. För dig som lämnar in skattedeklarationen via internet finns möjlighet att skapa en eSKD-fil.

Bokslutshantering
I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring sam­tidigt som du arbetar med bokslutet. I pro­gram­met kan du hålla flera år öppna sam­tidigt. Du kan alltså göra klart ditt bokslut parallellt med att du bokför innevarande år.

Budget
Budgetfunktionen är flexibel och erbjuder många möjligheter. Du kan välja att utgå från budget, från verkligt utfall, från tidigare år eller från manuellt registrerade månadsbelopp. Du kan även registrera ett årsbelopp som programmet fördelar på de olika månaderna efter en vald fördelningsmall.

Kostnadsställen
Genom att arbeta med kostnadsställen får du en ytterligare dimension i din bokföring genom att du kan dela upp bokföringen i olika verksamhetsgrenar, avdelningar funktioner eller liknande.

Analys- och sökfunktioner
I programmet finns flera bra sökfunk­tion­er, bland annat Kontokon­troll, Verifikationskontroll, Moms­transaktionskontroll och Ekonomi­översikt.

SIE-import och SIE-export
Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som har SIE-funktionen, t ex deklara­tions­pro­gram­met BL Skatt.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd
Programmet är anpassat till Bokföringsnämndens nya allmänna råd som gäller från 1 januari 2015 och innehåller bland annat funktioner för ändringsverifikationer, preliminär bokföring och automatlåsning av perioder.

Vad tycker du om detta program?

Klicka på en stjärna.

Betyg 0 / 5. Röster 0

Bli den första att rösta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *