Bokslutsprogram

BL Bokslut

0
(0)

BL Bokslut är ett kraftfullt och modernt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. BL Bokslut är ett installerat program som finns i två varianter – en där du lagrar bokslutsfilerna lokalt och en där du lagrar filerna i molnet och kan arbeta med boksluten via internet.

BL Bokslut Företag i molnet är ett modernt och lättanvänt bokslutsprogram med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen.

För bästa funktion är BL Bokslut i molnet ett installerat program men med molnlösningen kommer du åt och kan arbeta med dina bokslutsföretag via internet bara du är uppkopplad och har en dator med programvaran installerad. Det innebär att du kan arbeta med programmet hemifrån, i stugan, ute hos kund eller var du nu har behov av att arbeta.

Med BL Bokslut Företag i molnet kan du göra bokslut för upp till tre företag. Om du är i behov av att göra fler bokslut så rekommenderar vi istället BL Bokslut Proffs i molnet, som hanterar obegränsat antal bokslut.

Med programmet kan du göra både förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna, vilket flertalet aktiebolag gör, och årsredovisning enligt K3-regelverket. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du snabbt kommer in i programmet och i bokslutsarbetet.

Funktioner
– Företagsuppgifter
– Personuppgifter
– Aktiebok med möjlighet att föra över info från personregistret.
– Ägarförteckning och historik.
– Pärmregister
– Anläggningsregister
– Automatisk beräkning av planenliga avskrivningar och vinst/förlust mm.
– Exporterar underlag till dina bokslutsbilagor
– Rapporter
– Bokslut
– Bokslutsbilagor
– Konteringshjälp vid skapande av verifikationer från bilagor.
– Bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto.
– Möjlighet att skapa bokslutsbilagor automatiskt.
– Samlingsbilagor – förteckning över konton, saldon och vilken bilaga som är knuten till dessa.
– Konto-/Saldoregistrering
– Förteckning över saldon som importerats via en SIE-fil eller genom manuell registrering.
– Uppdatering av SRU-koderna utifrån förslag.
– Kundens kontoplan visas och kan skrivas ut.
– Uppläggning av egna konton eller från Baskontoplanen.
– Kopiera kontoplan från ett annat företag.
– Balans & Resultat
– Översikt över konton och saldon med årsredovisningens rubriker.
– Saldon kan flyttas eller delas till önskad rubrik i årsredovisningen.
– Översikten kan läggas bredvid bokslutsverifikatet för att se förändring av konton.
– Bokslutsverifikat
– Skapa, redigera och sortera verifikat.
– Skapa bokslutsverifikat i olika serier/byta serier.
– Konteringen på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
– Redigera mallar
– Basmallar för olika företagsformer
– Redigerbara mallar för bokslutsrapporterna.
– Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
– Rapporter
– Redigerbara mallar för årsredovisningen. 
– Redigerad mall kan appliceras på flera företag.
– Årsredovisningen är redigerbar.
– Grunduppgifter överförs från föregående år.
– Förvaltningsberättelse
– Verksamhet mm.
– Flerårsöversikt
– Resultatdisposition
– Tilläggsupplysningar
– Redovisningsprinciper som går att fylla med fritext, kopiera texter, redigera eller infoga föreslagna texter.
– Möjlighet att skapa noter automatiskt.
– Ett förslag till noter skapas baserat på de konton som importerats eller lagts upp via bokslutsverifikationer.
– En nothanterare ger en överblick och möjlighet till omnumrering och sortering.
– Revisionsberättelse
– Årsstämmoprotokoll
– Fastställelseintyg
– Reko-stöd
– Till varje bokslutsbilaga finns ett visst Reko-stöd i form av checklistor.
– Bokslutsrapporten kan skapas direkt i programmet.
– Utskriftsdialog
– Förhandsgranskning och utskrift av rapporter.
– Utskrift av rapporter i Word, Pdf och Excel.
– Import/Export
– SIE-import
– Export från BL Bokföring till BL Bokslut
– SIE-export
– Export av saldon samt basuppgifter via SRU-koder till BL Skatt.
– Säkerhetskopiering externt och internt
– Snabbstart för att nå exempelvis ”Öppna”
– Genvägar
– Förslag till arbetsgång

Vad tycker du om detta program?

Klicka på en stjärna.

Betyg 0 / 5. Röster 0

Bli den första att rösta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *