Affärssystem (ERP)

Jeeves ERP

0
(0)

Kärnan i affärssystemet Jeeves består av sju olika applikationsområden, som stärks upp med kraftfull funktionalitet för flerbolag och koncerner. Därtill kan ERP-lösningen enkelt utökas med smart tilläggsfunktionalitet och olika integrationer. Varje applikationsområde innehåller rik och djupgående funktionalitet: ett resultat av 20 års produktutveckling.

Tillverkning och produktion
Jeeves applikationsområde för tillverkning hanterar produktion från råmaterial till färdig produkt. Det integreras sömlöst med systemets ekonomi- och logistikområden och hjälper er att identifiera inom vilka områden som ni kan spara tid och pengar och att ge era kunder exceptionell service.

Tillverkar ditt företag produkter på beställning, till lager eller åt processer, eller kombinerar ni olika metoder? Oavsett vilket har Jeeves stabila funktioner för dina processer och för din specifika tillverkningsmiljö, från råmaterial och produktionsförberedelser till tillverknings- och närvarorapporter samt alla typer av planering och schemaläggning.

 • Grafisk planering
 • Huvudplanering
 • Materialplanering (MRP)
 • Tillverkningsordrar
 • Shop Floor Control
 • Finit kapacitet
 • Jobbaserad närvarorapportering

Logistik
I Jeeves applikationsområde för Supply Chain har du total överblick över din leveranskedja – lager, försäljning, inköp, tillverkning, service, ekonomi och logistik. Med sofistikerad lagerspårning, påfyllning och robusta lagerhanteringsfunktioner kan du kontrollera dina processer och fatta beslut som kommer att maximera lönsamheten i din verksamhet genom att minska arbets- och transportkostnader och förbättra lagerkorrekthet.

Med funktioner som hantering av flera lager, valutor, språk, och även utspridda kunder och leverantörer, är Jeeves ERP optimerat för att ge stöd åt tillverkare och distributörer i alla dess former. Logistikmodulen har tagits fram för att du ska få fullständig kontroll (och en sömlös samverkan) genom hela flödet. Du kan utöka din verktygslåda med tilläggsfunktioner som lagerhantering, transportbokning och EDI-funktionalitet från våra samarbetspartners. 

 • Lagerhantering
 • Lagerpåfyllnad
 • Lageroptimering
 • Inköp
 • Leveranser
 • WMS
 • Transportadministration
 • InterCompany Transactions

Ekonomi
Jeeves ERP:s applikationsområde för ekonomihantering har funktioner för traditionell bokföring och rapportering som kommer att kunna hjälpa ert företag att sköta dessa arbetsuppgifter i enlighet med alla myndighetskrav. Systemet har också fullt stöd för internationella finansiella rapporteringsstandarder (IFRS). Ni kan snabbt och enkelt konfigurera modulerna som finns i systemet så att de passar er organisations unika behov.

Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du dels sköta din vanliga bokföring och rapportering, samt förenkla de allt mer komplexa utmaningarna i att göra affärer med många olika länder och valutor. Det här applikationsområdet är helt integrerad med alla andra försystem, så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed.

 • Huvudbok
 • Anläggningsreskontra
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Lokalisering och internationell betalning
 • Hantering av flera företag/flera valutor
 • Rapportering
 • eFaktura
 • eAttest

Försäljning och kundtjänst
Jeeves applikationsområde för försäljning är uppbyggt av mycket flexibla sälj- och orderfunktioner som kan hantera alla typer av tillverknings-, distributions- och/eller serviceverksamhet. Jeeves försäljningsverktyg kommer att hjälpa er att få mer kontroll och insyn i era säljprocesser och era inkomster. Systemet kan hantera produktionsmiljöer som baseras på allt från tillverkning-mot-lager, tillverkning-mot-order, distributionskanaler från direkt-från-lager till direkt-från-leverantör samt både små enskilda enheter och stora globala organisationer med enheter spridda över hela världen.

Oavsett om du har som mål att hitta nya kunder eller hantera dina befintliga på ett bra sätt innehåller Jeeves ERP fullt integrerade CRM-funktioner och en rad olika verktyg för utleverans av order. Det ger kundtjänstpersonalen den information de behöver för att skapa realistiska förväntningar om prissättning, ledtider och leveranser hos kunderna. Du kan dessutom förstärka den här modulen med produktkonfiguratorn för att hjälpa kunderna att ta fram orderunika produkter. Med god översikt över verksamheten kan ditt kundtjänstteam hålla kunderna nöjda och få mer exakta resultatprognoser.

 • Available to Promise
 • Estimeringsverktyg
 • Offerter
 • Reklamationer
 • Företag och kontakter
 • Säljaktivet och försäljningsprocess
 • Kampanjer leads and affärsmöjligheter
 • Produktkonfiguraotn
 • Oulookintegration
 • Rapporteringsverktyg

Produkt
Ert företags kunder är ständigt i kontakt med flera personer och avdelningar inom er organisation, allt ifrån ert sälj- och marknadsföringsteam till servicetekniker och konstruktörer. Jeeves CRM-modul kommer att hjälpa er att spåra och hantera dessa interaktioner samtidigt som den ger er en komplett överblick över era kundupplevelser.

Som produktansvarig har du en strategisk och tvärfunktionell roll som kräver insyn i en produkts hela livscykel. Med Jeeves verktygslåda för produkthantering kan du skapa arbetsflöden för att hantera hela lanseringsprocessen för en produkt – från planering och konstruktion till kvalitetskontroller och tester. Systemet kan leverera felfri produktdata och information om transaktioner som rör varje enskild produktlinje. Det ger dig möjlighet att både se till att produkterna blir lönsamma samt att identifiera förbättringsmöjligheter.

 • Produktdata
 • Stöd för attribut/ egenskaper
 • Varianthantering
 • Kostnadsberäkning och operationer
 • Revisionskontroll
 • Dokumenthantering

Service och eftermarknad
Produktchefer måste säkerställa produktiviteten och lönsamheten i varje fas i produktens livscykel, från planering och utveckling till försäljning och marknadsföring. I denna viktiga, korsfunktionella roll måste dessa yrkesmän ha en djup förståelse för sin organisations drift och kunder för att kunna utveckla befintliga produkter och tjänster och även ta fram nya.

Många tillverkare producerar tekniska produkter som kräver eftermarknadsservice. Jeeves ERP erbjuder en gedigen verktygslåda för servicehantering som underlättar vid planering, schemaläggning och uppföljning av serviceuppdrag. Med inbyggda verktyg för att hantera spårbarhet, avtal, garantier och reklamationer kan du hantera eftersläpande service på ett proaktivt sätt. Och med vår nya app för mobil fältservice kan du förbättra marginalerna, samla in bättre data från fältet och skapa en mer professionell och modern arbetsmiljö för företagets servicetekniker.

 • Servicespårning och arbetsflöden
 • Reservdelar & lager
 • Kontaktcenterstöd
 • Servicekontrakt, garanti och reklamationshantering
 • Grafisk planering och schemaläggning för fältservice
 • Fakturering
 • Mobil fältservice

Projekthantering
Jeeves Service Management kommer med just de funktioner som krävs för att kunna hantera ert företags serviceverksamhet. Funktionerna ligger inuti en flexibel och konfigurerbar plattform som kan anpassas helt efter företagets unika affärsprocesser och arbetsflöden. Ni kan exempelvis erbjuda dina kunder en webbaserad inloggning, med en egen grafisk profil, där ni kan välja att visa deras servicehistorik eller status på deras aktuella serviceuppdrag. Ni kan också så kan du erbjuda era tekniker en mobilapp som kan spårbarhetsfunktioner som kan ta er ända ner på artikelnivå.

Jeeves ger ett komplett stöd projekthantering och projektbaserad tillverkning, med inbyggda funktioner för att rapportera tid inom ett visst projekt. Det går även att hantera framstegsrapporter och kostnadsackumulering. Du får den överblick och alla de rapporteringsfunktioner du behöver för att kunna slutföra projekt i tid och inom budgeten.

 • Projektstruktur
 • Milstolpsfakturering
 • Grafisk planering och schemaläggning
 • Fakturering och intäktsredovisning
 • Utgiftsfördelning
 • Aktivering och avskrivning av forsknings och utvecklingsarbete
Jeeves ERP
Upptäck Jeeves ERP

Vad tycker du om detta program?

Klicka på en stjärna.

Betyg 0 / 5. Röster 0

Bli den första att rösta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *